Εκτύπωση

Ανανέωσης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Δευτέρα, 13 Αύγουστος 2012 11:30

Ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποτρόφους του ΙΚΥ για το σχολικό έτος 2012-2013.

Σχετική εγκύκλιος