Εκτύπωση

Συμπληρωματική ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στo Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας

Τετάρτη, 18 Σεπτέμβριος 2013 10:51

Συμπληρωματική ανακοίνωση - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης