Εκτύπωση

Επανεμφάνιση της λύσσας στην Ελλάδα

Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος 2013 10:38

Διαβιβαστικό σχετικά με την επανεμφάνιση της λύσσας στην Ελλάδα

Πληροφορίες για τη λύσσα ( Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων)