Εκτύπωση

Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της ΑΕE

Δευτέρα, 31 Μάρτιος 2014 10:35

Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014