Εκτύπωση

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Παρασκευή, 23 Μάιος 2014 08:50

Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Έντυπο Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) (.pdf)

Κ.Υ.Α (ΦΕΚ:1296Β/21-5-2014) που αφορά στον καθορισμό του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Α.Δ.Υ.Μ.

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις