Εκτύπωση

Διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων σχολικών βιβλίων 2014-2015

Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2014 00:00

Εγκύκλιος για τη διαδικασία προμήθειας ξενόγλωσσων σχολικών βιβλίων

Πριν από την παραγγελία των βιβλίων επικοινωνείστε με τη Διεύθυνση (τηλ. 23850 54589 Δημήτρης Δούκας)

Κατάλογος βιβλίων Γαλλικής

Κατάλογος βιβλίων Γερμανικής

Πίνακας Εκδοτικών Οίκων

Πίνακας Ι