Εκτύπωση

Σχετικά με την επανεμφάνιση της λύσσας στην Ελλάδα

Πέμπτη, 13 Νοέμβριος 2014 10:01

Εγκύκλιος σχετικά με την επανεμφάνιση της λύσσας στην Ελλάδα

Χρονοδιάγραμμα για τη διενέργεια του εμβολιασμού των κόκκινων αλεπούδων από αέρος και λεπτομέρειες επίβλεψης των ρίψεων των εμβολίων δολωμάτων