Εκτύπωση

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) σε Σχολ. Μονάδες Ειδικής Αγωγής κ Εκπαίδευσης(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) κ σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης κ Υποστήριξης(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) κ Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το σχολ. έτος 2016-2017

Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2016 09:54

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2016-2017