Εκτύπωση

Πίνακες Υποψηφίων Διευθυντών που πληρούν τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή τους στη Διαδικασία Επιλογής

Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2015 11:04

Διαβιβαστικό για τους Πίνακες Υποψηφίων Διευθυντών και μοριοδότησης Π.Ε.Φλώρινας
 
Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Π.Ε. Φλώρινας που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής 
 
Πίνακας αντικειμενικών μορίων επιλογής Διευθυντών Α’/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας