Εκτύπωση

Οριστικοποίηση πίνακα μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Φλώρινας

Πέμπτη, 14 Δεκέμβριος 2017 13:17

Οριστικοποίηση πίνακα μορίων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Φλώρινας

Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης για Βελτίωση θέσης ή Οριστική Τοποθέτηση

Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης για σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Πίνακας αιτήσεων μετάθεσης από Περιοχή σε Περιοχή