Εκτύπωση

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης ΠΕ Φλώρινας

Παρασκευή, 19 Οκτώβριος 2018 13:40

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης ΠΕ Φλώρινας

Αίτηση υποψηφιότητας για θέση Υποδιευθυντή

Υπεύθυνη Δήλωση

Υ.Α. Καθορισμού των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων

Νόμος 4547/2018