Εκτύπωση

Ανακοίνωση αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων Δ/ντών σχολικών μονάδων Π.Ε. Φλώρινας, ύστερα από τη διαδικασία της συνέντευξης

Τετάρτη, 19 Ιούλιος 2017 13:20

Διαβιβαστικό ανακοίνωσης αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων Δ/ντών σχολικών μονάδων Π.Ε. Φλώρινας, ύστερα από τη διαδικασία της συνέντευξης

Aξιολογικος πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Δ/ντών σχολικών μονάδων Π.Ε. Φλώρινας, ύστερα από τη διαδικασία της συνέντευξης