Εκτύπωση

Λειτουργικές υπεραριθμίες Σχολικών Μονάδων Διεύθνσης Π.Ε. Φλώρινας - Δήλωση υπεραριθμίας

Δευτέρα, 21 Αύγουστος 2017 13:51

Λειτουργικές υπεραριθμίες Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας - Δήλωση υπεραριθμίας

Λειτουργικές Υπεραριθμίες

Λειτουργικά Κενά

Ομάδες Σχολείων

Υπεύθυνη Δήλωση Υπεραριθμίας