Εκτύπωση

Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης υποψήφιων Δ/ντριών του 8ου Νηπιαγωγείου της Δ/νσης Π.Ε. Φλώρινας

Παρασκευή, 08 Σεπτέμβριος 2017 13:46

Ανακοίνωση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψήφιων Δ/ντριών του 8ου Νηπιαγωγείου της Δ/νσης  Π.Ε. Φλώρινας

Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης υποψήφιων Δ/ντριών του 8ου Νηπιαγωγείου της Δ/νσης  Π.Ε. Φλώρινας