Εκτύπωση

Ανακοίνωση τελικού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης Διευθυντριών του 8ου Νηπιαγωγείου Π.Ε. Φλώρινας ύστερα από τη διαδικασία της συνέντευξης

Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος 2017 15:36

Διαβίβαση τελικού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης Διευθυντριών του 8ου Νηπιαγωγείου  Π.Ε. Φλώρινας ύστερα από τη διαδικασία της συνέντευξης

Τελικός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης Διευθυντριών του 8ου Νηπιαγωγείου  Π.Ε. Φλώρινας ύστερα από τη διαδικασία της συνέντευξης