Εκτύπωση

Οριστικοποίηση τελικού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων Δ/ντριών του 8ου Νηπιαγωγείου της Δ/νσης Π.Ε. Φλώρινας»

Τρίτη, 19 Σεπτέμβριος 2017 12:10

Οριστικοποίηση τελικού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων Δ/ντριών  του 8ου Νηπιαγωγείου της Δ/νσης Π.Ε. Φλώρινας

Οριστικοποιημένος τελικός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Δ/ντριών  του 8ου Νηπιαγωγείου της Δ/νσης Π.Ε. Φλώρινας