Εκτύπωση

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης που αφορούν σε βελτιώσεις - οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής & Ειδικής αγωγής εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας

Παρασκευή, 11 Μάιος 2018 09:01

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης που αφορούν σε βελτιώσεις - οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Γενικής & Ειδικής αγωγής εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας

Εναπομείναντα οργανικά κενά γενικής αγωγής

Εναπομείναντα οργανικά κενά ειδικής αγωγής

Πίνακας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 με φθίνουσα μοριοδότηση

Πίνακας εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 με φθίνουσα μοριοδότηση

Πίνακας εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ με φθίνουσα μοριοδότηση

Αίτηση δήλωσης προτιμήσεων ΣΜΕΑΕ