Εκτύπωση

Πρόσκληση δηλώσεων προτίμησης που αφορούν σε οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας & ΠΕ86-Πληροφορικής εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας

Τετάρτη, 06 Ιούνιος 2018 11:48

Πρόσκληση δηλώσεων προτίμησης που αφορούν σε οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας & ΠΕ86-Πληροφορικής εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας

Αίτηση δήλωσης προτιμήσεων κλάδων ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας & ΠΕ86-Πληροφορικής

Μόρια εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας & ΠΕ86-Πληροφορικής

Οργανικά κενά εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας & ΠΕ86-Πληροφορικής