Εκτύπωση

Ανακοίνωση οριστικών τοποθετήσεων κλάδων ΠΕ86-Πληροφορικής και ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018 12:37

Ανακοίνωση οριστικών τοποθετήσεων κλάδων ΠΕ86-Πληροφορικής και ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας

Πίνακας τοποθετήσεων κλάδων ΠΕ86-Πληροφορικής και ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας

Αίτηση επανεξέτασης μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ