Εκτύπωση

Πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης από υπεραριθμία

Πέμπτη, 05 Ιούλιος 2018 13:34

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδων Γενικής Αγωγής ΠΕ70 & ΠΕ60 και Ειδικής Αγωγής ΠΕ70, που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης από υπεραριθμία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης ενός ΠΥΣΠΕ), στις κενές λειτουργικές θέσεις, που έχουν κοινοποιηθεί, από Παρασκευή 06-07-2018 έως και Τρίτη 10-07-2018 και ώρα 12.00μ.μ.

Πρόσκληση δήλωσης τοποθέτησης από υπεραριθμία

Ονομαστικές-λειτουργικές υπεραριθμίες κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ70 ΕΑΕ

Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ-70 Δασκάλων

Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών

Λειτουργικά κενά κλάδου ΠΕ-70 ΕΑΕ-Δασκάλων Ειδικής Αγωγής

Δήλωση τοποθέτησης από υπεραριθμία