Εκτύπωση

33η Συνάντηση Εκπαιδευτικών στη Δυτική Μακεδονία σε Θέματα ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών)

Παρασκευή, 08 Ιούνιος 2018 10:01

33η Συνάντηση Εκπαιδευτικών στη Δυτική Μακεδονία σε Θέματα ΤΠΕ(Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών) με θέματα:

«3D ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ – 3D SCANNING - 3D PRINTING, ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (AR), ROBOTICS & ARDUINO»

Τόπος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Παραγωγής 3D του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Καστοριάς

Ημερομηνία: Σάββατο 9 Ιουνίου 2018

Ώρες: 10:45-13:00

Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Καστοριάς

Αίτηση συμμετοχής μόνο ηλεκτρονικά: https://goo.gl/forms/yxgrNoplZjpxsnYE2

 Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 35