Εκτύπωση

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Παρασκευή, 28 Σεπτέμβριος 2018 13:00

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ανακοινοποίηση)

Υπόδειγμα αίτησης για επιλογή σε θέση Προϊσταμένου Κ.Ε.Σ.Υ. (ανακοινοποίηση)

Υπεύθυνη Δήλωση (ανακοινοποίηση)