Επί των παρακάτω πινάκων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς για το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 13-12-2018 μέχρι και Δευτέρα 17-12-2018 και ώρα 12.00 μ.μ.

Διαβίβαση μορίων μετάθεσης σχολικού έτους 2018-2019

Πίνακας μορίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών από Περιοχή σε Περιοχή

Πίνακας μορίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ-ΕΕΕΕΚ

Πίνακας μορίων εκπαιδευτικών βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων