Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό επιπλέον μελών στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας με τη σύνθεση της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (Συμβούλια επιλογής)

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Π.Υ.Σ.Π.Ε-Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Π.Υ.Σ.Π.Ε-Π.Υ.Σ.Δ.Ε. με τη σύνθεσή του ως Συμβούλιο Επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018.

Υπόδειγμα βεβαίωσης εκπαιδευτικής υπηρεσίας

Υπόδειγμα συγκεντρωτικού πίνακα εκπαιδευτικών που υπέβαλλαν αίτηση για το Π.Υ.Σ.Π.Ε-Π.Υ.Σ.Δ.Ε