Σας ενημερώνουμε ότι παρέχεται στους εγγεγραμμένους στους πίνακες αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης η δυνατότητα δήλωσης συγκεκριμένων σχολικών μονάδων ή/και ομάδων σχολικών μονάδων στην αίτηση τους, για την πρόσληψη τους ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’), «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής».

Ο τρόπος επιλογής σχολικών μονάδων / ομάδων σχολικών μονάδων στην αίτηση αναπληρωτή περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης
Εγχειρίδιο Επιλογής Σχολικών Μονάδων σε Αίτηση Αναπληρωτή Γενικής Παιδείας που έχει αναρτηθεί στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ

Προθεσμία υποβολής από Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 έως και Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019.