Το 1ο 3ήμερο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: "Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση: αναπτύσσοντας μια οργανική και αποτελεσματική σχέση μεταξύ τους" θα πραγματοποιηθεί στη Λαμία 22-24 Νοεμβρίου 2019.

Το Συνέδριο οργάνωσε η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμόύ (ΠΕΚΕΣ) Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς.
Στοχεύει να φωτίσει και να εμπλουτίσει με προτάσεις και συμπεράσματα μια σημαντική πτυχή παιδείας και πολιτισμού, που θα πρέπει απαραίτητα να εμπεριέχεται στα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα Α/θ & Β/θ εκπαίδευσης.

Καλούμε την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα και όχι μόνο να συμμετάσχει ενεργά στις εργασίες του Συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη σελίδα του Συνεδρίου: https://sites.google.com/view/synedriolamia2019

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ.

2019 11 18 SYNEDRIO POSTER