Ενημερώνουμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ-70 και ΠΕ-60, οι οποίοι κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους στη Διεύθυνση ΠΕ Φλώρινας στα πλαίσια της 1ΓΕ/2019 προκήρυξης, ότι έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των μοριοδοτούμενων προσόντων τους στο ΟΠΣΥΔ. Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς να μπουν στον λογαριασμό τους και να ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων τους.

Σε περίπτωση εντοπισμού λανθασμένων καταχωρίσεων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση ΠΕ Φλώρινας στο τηλέφωνο 2385054584. Η δυνατότητα διόρθωσης των ήδη καταχωρισμένων στοιχείων μπορεί να γίνει μέχρι τις 12/03/2020. Μετά από αυτή την ημερομηνία δεν θα υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων τους.

Ενημερώνουμε επίσης τους εκπαιδευτικούς ότι στο ΟΠΣΥΔ ΔΕΝ έχουν καταχωριστεί:

        • Προσόντα τα οποία αποκτήθηκαν μετά τις 03/02/2020.
        • Σεμινάρια τα οποία δεν ήταν ολοκληρωμένα ή είχαν ημερομηνία ολοκλήρωσης μετά τις 03/02/2020 ή ήταν μικρότερης διάρκειας από 7 μήνες ή 300 ώρες.
        • Αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα οποία έλειπε κάποια από τις 3 βασικές ενότητες- (Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Υπηρεσίες Διαδικτύου).
        • Πτυχία γνώσης ξένων γλωσσών επιπέδου Β1 (μέτρια γνώση).

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.