Πληροφορίες για τις σχολικές μονάδες

Σενάρια για άσκηση

Καθαρά χέρια

Βήματα για τη σωστή εφαρμογή υγιεινής των χεριών

Οδηγίες και μέτρα για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΣΜΕΑΕ ΠΕ και ΔΕ

Συμβουλές προς εκπαιδευτικούς για την ενδυνάμωση και αποφόρτιση των παιδιών

Πώς θα πρέπει να μιλάω στους μαθητές/-τριες για τον COVID-19-Συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ-Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάς!-Προστάτευσε τον εαυτό σου και το σχολείο σου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ-Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!-Προστατέψτε τον εαυτό σας και τους μαθητές σας

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ-Λίστα με όσα δεν πρέπει να ξεχνάτε!-Προστατέψτε το παιδί σας, την οικογένειά σας και το σχολείο