Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2020-2021

Υπόδειγμα 1. Αίτηση γονέα

Υπόδειγμα 2. Διαβιβαστικό προς Διεύθυνση

Υπόδειγμα 3. Διαβίβαση Παιδαγωγικής Έκθεσης

Υπόδειγμα 4. Μετεγγραφές

Πίνακας 1. Έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης

Πίνακας 2. Έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Πίνακας 3. Έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή