Υλοποίηση επιμορφωτικής δράσης με μεθόδους σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Τίτλοι εισηγήσεων

      • Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην εποχή του SARS-CoV-2
      • Περιβαλλοντική υποβάθμιση, πανδημίες και ο οικολογικός δρόμος για έναν ασφαλέστερο κόσμο
      • Κορωνοϊός, ανοσοποιητικό σύστημα και διατροφή