Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» βάσει του Αρ. 47 του Ν.4692/2020 (Α΄111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000, Σχ. Έτος 2020-2021-(ΣΜΕΑΕ-ΣΔΕΥ)

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» βάσει του Αρ. 47 του Ν.4692/2020 (Α΄111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000, Σχ. Έτος 2020-2021- (Γενική)

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» βάσει του Αρ. 47 του Ν.4692/2020 (Α΄111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000, Σχ. Έτος 2020-2021-(ΕΑΕ)

Οι αναπληρωτές καλούνται να παρουσιαστούν στα σχολεία της βασικής τους τοποθέτησης την Παρασκευή 09-10-2020 ή τη Δευτέρα 12-10-2020