Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τηλεδιάσκεψη με θέμα: «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα Νηπιαγωγεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας», η οποία απευθύνεται στις Διευθύντριες και στις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. Στόχος της τηλεδιάσκεψης είναι η παρουσίαση  εμπειριών των νηπιαγωγών, ο εντοπισμός δυσκολιών και προβλημάτων και η διατύπωση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Νηπιαγωγεία. Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 από τις 11.00΄π.μ. έως τις 12.00΄μ.μ. Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη μπορεί να γίνει μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/vairinou .

Κωνσταντία Βαϊρινού

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60

του ΠΕΚΕΣ Δυτ. Μακεδονίας