Τα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία του νομού Φλώρινας, σε περίπτωση αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας τους, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, το ωράριο τηλεκπαίδευσης που θα εφαρμοστεί, είναι:
Σε αναστολή και των τριών δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, θα εφαρμοστεί το ωράριο της τηλεκπαίδευσης σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 155692/ΓΔ4/14-11-20 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», απογευματινές ώρες.
Σε αναστολή μεμονωμένων σχολικών μονάδων, θα εφαρμοστεί το ωράριο της τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με το πρωινό Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Λυγούρας Γεώργιος
Δ/ντής Π.Ε. Φλώρινας