Σας ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ, Υπεράριθμων & Πειραματικών καθώς και τα εναπομειναντα οργανικά κενά.

Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών Πειραματικού κλάδου ΠΕ-70

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ κλάδου ΠΕ-70 και ΠΕ-71

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πειραματικού Νηπιαγωγείου κλάδου ΠΕ-60

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ κλάδου ΠΕ-60

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Πειραματικού κλάδου ΠΕ-06

Πίνακες με εναπομείναντα οργανικά κενά