Σας ανακοινώνουμε τον πίνακα τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης ΠΕ Φλώρινας της Β' φάσης.

Πίνακας τοποθετήσεων