Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2021-2022

Υπόδειγμα 1 - Αίτηση Γονέα - Ανακοινοποίηση (10/06/2021)

Υπόδειγμα 2 - Διαβιβαστικό προς Διεύθυνση

Υπόδειγμα 3 - Διαβιβαστικό παιδαγωγικής έκθεσης

Υπόδειγμα 4 - Μετεγγραφές

Πίνακας 1 - Παράλληλη Στήριξη - Ανακοινοποίηση (10/06/2021)

Πίνακας 2 - ΕΒΠ - Ανακοινοποίηση (10/06/2021)

Πίνακας 3 - Σχολικού Νοσηλευτή