Σας ανακοινώνουμε των πίνακα των τοποθετήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Φλώρινας μετά την καταχώριση των δηλώσεων τοποθέτησής τους σε σχολικές μονάδες στο σύστημα ΟΠΣΥΔ.

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες βασικής τους τοποθέτησης, από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου, ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και του ηλεκτρονικού μηνύματος της ΔΠΕ Φλώρινας.

Πίνακας τοποθετήσεων