Σας ανακοινώνουμε των πίνακα των τοποθετήσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Φλώρινας Β' φάσης μετά την καταχώριση των δηλώσεων τοποθέτησής τους σε σχολικές μονάδες στο σύστημα ΟΠΣΥΔ.

Οι αναπληρωτές οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες βασικής τους τοποθέτησης, από 1 Οκτωβρίου έως 4 Οκτωβρίου ακολουθώντας τις οδηγίες του ηλεκτρονικού μηνύματος που έλαβαν στα προσωπικά τους email από τη ΔΠΕ Φλώρινας.

Πίνακας Τοποθετήσεων