Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών στη ΔΠΕ Φλώρινας-14/01/2021

Η προσλαμβανόμενη εκπαιδευτικός καλείται να παρουσιαστεί στη σχολική μονάδα τοποθέτησής της της Τρίτη 18/01/2022 ή την Τετάρτη 19/01/2022