Απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου ΠΔΕ-Covid 19- 20/01/2022

Οι αναφερόμενοι στην απόφαση εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες της βασικής τους τοποθέτησης την Παρασκευή 21/01/2022 ή τη Δευτέρα 24/01/2022.