Σας ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης μεταθέσεων των οργανικά ανηκόντων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της Διεύθυνσης Π.Ε. Φλώρινας, που αφορά στον παρακάτω τύπο μετάθεσης: «Μεταθέσεις ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού από περιοχή σε περιοχή [006.ΕΕΠ-ΕΒΠ]»

Πίνακας μορίων