Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε όσους διδάσκουν μαθήματα Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) Γυμνασίου, Φυσικά και Μελέτη Περιβάλλοντος Δημοτικού σε σχολικά τμήματα με μεγάλο ποσοστό μαθητών/τριών με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το ΙΕΠ, το ΑΠΘ και το Athens Lifelong Learning Institute, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου Erasmus+ με τίτλο με τίτλο Augmented Assessment