Οριστικοποίηση πινάκων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής & Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας που αιτούνται μετάθεσης για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση [003.ΠΕΒ01] & [003.ΠΕΒ01.ΕΙΔ]

Οριστικός πίνακας εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας που αιτούνται μετάθεσης για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση

Οριστικός πίνακας εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας που αιτούνται μετάθεσης για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση