1) Κατσιανίδης Θεόφιλος, ΠΕ-70, 1η θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης Δασκάλων Φλώρινα

    Σύντομο βιογραφικό συμβούλου Θεόφιλου Κατσιανίδη

     Χαιρετισμός και στοιχεία επικοινωνίας συμβούλου Κατσιανίδη Θεόφιλου

 

2) Τσελεπή Κωστίκα Ευαγγελία, ΠΕ-70, 2η θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης Δασκάλων Φλώρινα

     Σύντομο Βιογραφικό συμβούλου Τσελεπή Κωστίκα Ευαγγελίας

     Χαιρετισμός και στοιχεία επικοινωνίας συμβούλου Τσελεπή Κωστίκα Ευαγγελίας

 

3) Βαϊρινού Κωνσταντία, ΠΕ-60, Θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών Φλώρινας