Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης από εκπαιδευτικό, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2023-2024

Υπόδειγμα αίτησης γονέα για Παράλληλη Στήριξη

Υπόδειγμα αίτησης γονέα για Σχολικό Νοσηλευτή

Υπόδειγμα αίτησης γονέα για Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)

Υπόδειγμα για διαβιβαστικό προς Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Υπόδειγμα διαβιβαστικού Παιδαγωγικής Έκθεσης

Υπόδειγμα διαβιβαστικού για μαθητές που μαθητές που μετεγγράφονται