Σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2640/οικ.9409/31-05-2023, σας ενημερώνουμε, ότι λόγω διάλυσης της Βουλής, όλες οι διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών έχουν παγώσει και το σύστημα https://teachers.minedu.gov.gr έχει κλείσει.

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη οριστικοποιήσει την αίτησή τους, θα εξακολουθήσει να ισχύει η οριστικοποίηση, όταν το σύστημα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν πρόλαβαν να καταχωρίσουν προτιμήσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν την αίτησή τους, όταν ανοίξει εκ νέου το σύστημα και συνεχιστεί η διαδικασία.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για ενημέρωσή σας όταν εκδοθεί γνωμοδότηση  για την  κατ’ εξαίρεση διενέργεια των προπαρασκευαστικών πράξεων που απαιτούνται για τις υπηρεσιακές μεταβολές.