Ανακοίνωση του πίνακα αποσπάσεων της 14ης Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Φλώρινας, της 29ης Αυγούστου 2023, και των εκπαιδευτικών που μένουν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε., σύμφωνα με την με με αριθμό πρωτ. 3521/29-08-2023 απόφαση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Πίνακας αποσπάσεων