Σχολικό έτος 2024-2025

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2023-2024

Αίτηση-Δήλωση γονέα κηδεμόνα για συμμετοχή στο Ολοήμερο

Αίτηση-Δήλωση γονέα κηδεμόνα για συμμετοχή στο Διευρυμένο

Πίνακας Α1-Α2


Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2024-2025 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Νέου, Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου – Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2023-2024

Αίτηση-Δήλωση γονέα κηδεμόνα για συμμετοχή στο Ολοήμερο

Αίτηση-Δήλωση γονέα κηδεμόνα για συμμετοχή στο Διευρυμένο


Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2024-2025 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση


Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Πίνακας 1. Δημοτικά Σχολεία

Πίνακς 2. Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Πίνακας 3. ΠΔΕ

Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα


Ένταξη των εκπαιδευτικών επισκέψεων στις ζώνες επίσκεψης στoυς Αρχαιολογικούς Χώρους και τα Αρχαιολογικά Μουσεία που εφαρμόζουν ηλεκτρονικό εισιτήριο


Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25


Σχολικό έτος 2023-2024

 

Διαδικασία Απογραφής Κτιρίων για τον Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό έλεγχο κτιρίων στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα (Α'78/2023)


Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2023-2024 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Β’ Φάση


Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σχολικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα έτους 2023-2024


Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024

Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-2024


Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Έντυπο Αίτησης Δήλωσης εγγραφής στο Ολοήμερο

Πίνακας Α1

Πίνακας Α2


Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2023-2024 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση


Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2022-2023


Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-24 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Νέου, Αναβαθμισμένου Προγράμματος Ολοήμερου Νηπιαγωγείου – Λήξη μαθημάτων σχολικού έτους 2022-2023

Υπεύθυνη δήλωση για Διευρυμένο

Υπεύθυνη Δήλωση για ολοήμερο


Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024

Πίνακας 1

Πίνακας 2

Υπεύθυνη Δήλωση γονέα


Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2023-2024 και εφεξής.

Υ.Α. 22010/Δ6. ΦΕΚ 1062/τ.Β'/24-02-2023. Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία


Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-24

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24


Σχολικό έτος 2022-2023

 

Υλοποίηση προγράμματος σχολικά γεύματα στα Σχολεία

ΦΕΚ ορισμού Σχολικών Μονάδων του προγράμματος σχολικά γεύματα

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής

Οδηγίες συμπλήρωσης φόρμας παραστατικών

Υπεύθυνες δηλώσεις

Υπόδειγμα πρακτικού οριστικής παραλαβής

Υπόδειγμα πρακτικού οριστικής παραλαβής κατόπιν απόφασης ΔΣ ΟΠΕΚΑ

Υπόδειγμα πρακτικου προσωρινής παραλαβής

Πίνακας με αλλεργίες μαθητών


Οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης


Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-202

Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-2023


Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση


Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Πίνακας 1

Πίνακας 2

Υπεύθυνη Δήλωση γονέα


Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2022-23 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2021-2022


 Εισαγωγή μαθητών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2022-23

Διευκρινίσεις για την εγγραφή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23


Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022- 23


 

Σχολικό έτος 2021-2022

 

Υ.Α. Φ7/151476/Δ1. ΦΕΚ 5439/τ.Β'/23-11-2021. Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α’ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022


Υ.Α. 117956/Δ1. ΦΕΚ 4477/τ.Β'/29-09-2021 .Τροποποίηση της υπό στοιχεία 83939/Δ1/19-05-2017 (Β’ 1800) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων»


Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης,δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.


Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022


Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για την εγγραφή μαθητή στο ολοήμερο πρόγραμμα

Πίνακας Α1

Πίνακας Α2


Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Πίνακας 1

Πίνακας 2


Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2021-2022 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – Α’ Φάση


Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος –Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2020-2021

Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2021-2022 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος


Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22

Σχολικό έτος 2020-2021 

 

Οδηγίες εφαρμογής νέας ΚΥΑ υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543 για λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δημόσιων και ιδιωτικών, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.

ΦΕΚ 4810/τ. Β'/31-10-2020


Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021


Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021


Εγγραφή και φοίτηση των μαθητών/τριών στο ολοήμερο πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.


ΦΕΚ 3780/τ. Β'/8-9-2020. Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτουςκατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.


Υπουργική απόφαση για την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.


Κατανομή χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα Δημοτικά Σχολεία


Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Αίτηση για εγγραφή μαθητή στο ολοήμερο πρόγραμμα

Πίνακας Α1

Πίνακας Α2


Αριθμός μαθητών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία και συγκρότηση τμημάτων


Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων.


Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2020-2021 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος


Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-21- Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος- Λήξη διδασκαλία μαθημέτων σχολικού έτους 2019-2020


Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021


Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021

Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας


Σχολικό έτος 2019-2020

 

Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων


Εισαγωγή της θεματικής ενότητας Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολειών της Χώρας για το σχολικό έτος 2019-2020


Εφημερίες εκπαιδευτικών σύμφωνα με την με αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/02 (ΦΕΚ Β 1340/16-10-02) περί καθορισμού αρμοδιοτήτων και καθηκόντων


Υ.Α. για την επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου στα Δημοτικά Σχολεία.στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση- Νόμος 4633/2019 (Άρθρο 41)


Έντυπο αίτησης-εγγραφής στο Ολοήμερο

Πίνακας Α1

Πίνακας Α2


Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου


Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020 - Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων σχολικού έτους 2018-2019

Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-2020


Σχολικό έτος 2018-2019

 

Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το Σχολικό έτος 2018-2019


Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019 – προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος

Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2018-2019 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος


Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2018-2019 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018

Λειτουργία Νηπιαγωγείων για το Σχολικό έτος 2017-2018