Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης Δημοτικών Σχολείων

Ονομασία Σχολικής Μονάδας Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "Θ. ΚΑΣΤΑΝΟΣ" Γ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ Γ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΠΙΑΣ Γ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ Δ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ Δ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ Δ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ Δ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΔΡΟΥΣΑΣ Δ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ε
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΤΑΡΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ε
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ζ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ζ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ζ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ζ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΛΑΔΑΣ Ζ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΥΗΣ Ζ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ζ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ Ζ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΓΟΡΑΣ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΒΑΙΑΣ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΕΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Θ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ Θ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΛΛΗΣ Θ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ Ι
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΛΗΘΡΟΥ Ι
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΙΚΟΥ ΙΒ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ ΙΒ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΙΓ

 

Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης Νηπιαγωγείων

Ονομασία Σχολικής Μονάδας Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ
6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ
7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ
9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Γ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ Γ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΙΑΣ Γ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ Δ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ Δ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ Δ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ Δ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ Δ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Δ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ Δ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ Δ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ε
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΤΑΡΙΑΣ Ε
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ ΣΤ
2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ ΣΤ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΦΩΝ ΣΤ
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ζ
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ζ
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ζ
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΟ Ζ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΛΑΔΑΣ Ζ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΥΗΣ Ζ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ζ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ζ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ Η
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΒΑΙΑΣ Η
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ Η
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕΤΟΥ Θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΛΛΗΣ Θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ Θ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Ι
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ Ι
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΛΗΘΡΟΥ Ι
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΙΚΟΥ ΙΒ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΟΒΟΥ ΙΒ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΙΓ

 

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 133529/ΓΔ4 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3941/τ.Β'/11-09-2018 ως δυσπρόσιτες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται όλες τις σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ της περιπτ. Α από το σχολικό έτος 2018-2019.