Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στα Προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Κοζάνη για το έτος 2018-2019.

Τα προγράμματα που λειτουργούν είναι τα εξής:

  • Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) & Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 10/05/2018, ώρα 12:00 έως 23/07/2018, ώρα 23:59.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το έτος 2018-2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το έτος 2018-2019